За Годеч

 

Община Годеч е разположена в северозападната част на Софийското поле и е част от района на Софийска област. На север се издига Берковският дял на Стара планина с връх Ком (2016 м), на юг е разположена Чепън планина с най-висок връх Петров кръст (1206 м), а на изток са крайните издънки на Мала планина. Западната граница е със Сърбия и Черна гора. В административно отношение Годеч граничи със следните общини: на юг – с Драгоман, на север – с Берковица и Вършец, и на изток – със Своге и Костинброд. Общата територия на община Годеч е 374000 дка, разпределени по следния начин: o 51.8% – земеделски земи o 42.3% – горска територия o 2.6% – населени места o 0.3% – водни площи o 2.6% – територии за добив на полезни изкопаеми o 0.5% – транспортни пътища Административен център на общината е град Годеч, чиято централна част е разположена на двата бряга на река Нишава. Средната му надморска височина е 700 м.


Godech_central_square